H.C.Andersens alle 1. Pinse 1975

Herover H.C.Andersens alle 1 Pinsen 1975. Under teksten Torvegade 130A pinsen 2002. Nederst Stavangervej 18.

Historie

Spandelegen startede pinsedag i år 1953 i Finnnehuset på Stavangervej 18, Esbjerg, hvor Oskar og Karen Margrethe boede. I 1958 flyttede Oskar med familie til H.C.Andersens alle 1, Esbjerg, der også havde et velegnet tegltag, så spandelegstraditionen kunne fortsætte.

Efter Karen Margrethes død i 1997 overtog Oskars søn Søren og hans kone Jytte selve spandelegsarrangementet, der de næste år blev afviklet på Enggårdsvej 68, Esbjerg. Fra 2010 har arrangementet nået et antal deltagere, der har nødvendiggjort en flytning til Jytte og Flemming Andersens fælleshus på Nørremarksvej i Varde

Arrangementet begynder med fælles morgenmad kl. 9.00.  Kl. 10.00 begynder selve spandelegen, der afvikles over ca. 2,5 time. Efter spandelegen er der frokostbuffet.

2.del af pinsedagstraditionen er lidt yngre end selve spandelegen. Efter afslutning på frokostbuffetten tog man til Torvegade 130A, Esbjerg, hvor Victors familie holdtr kaffebord og der er blevet afviklet forskellige lege. I de senere år blev det til en fast bocciaturnering for tomandshold. Her siger traditionen, at der skal serveres puncheboule. Fra 2005 finder bocciaturneringen sted samme sted som spandelegen.

Siden 1978 har de yngre deltagere taget til skiftevis Varde eller Alslev, hvor der er spist aftensmad og afviklet pilespil og terningespil m.m..

Stavangervej 18, Esbjerg. Der blev spillet på taget på den modsatte side af huset. Sidste spandeleg på Stavangervej fandt sted i 1958.